עשה לך רב - כל הפריטים
כתובת: ת.ד. 19 כפר חב"ד
טלפון : 03-5477005
פקס : 1533-5477005
שעות קבלה:
קבצים מצורפים
  
  
תוכן השאלה
  
תשובת הרב
  
הייתי רוצה לקבל את הפירוט של התפילה לפי גיל. תודה.
מה מתפללים בכל כיתה ומהו סדר העדיפויות?