דפים - כל המסמכים
כתובת: ת.ד. 19 כפר חב"ד
טלפון : 03-5477005
פקס : 1533-5477005
שעות קבלה:
  
  
  
  
  
  
  
  
adrachot-chinuch.aspx
  
adrachot chinuch31/07/2013 17:26ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותאגף פעילותדף בסיסי
articals.aspx
  
קרוסלה ידיעת השבוע16/09/2013 12:02ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
chabad4u.aspx
  
הרשת לשרותך31/07/2013 13:08ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
chanuka.aspx
  
חנוכה11/06/2013 13:16ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
connectus.aspx
  
connectus24/06/2013 11:03ללא מידע נוכחותיעל גבאי
חשבון מערכתדף Web Part ריק
elul.aspx
  
יח אלול20/08/2013 17:32ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
hanuka.aspx
  
חופשת חנוכה09/06/2013 13:25ללא מידע נוכחותלאון חיונידי
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
home.aspx
  
דף הבית30/08/2014 22:50ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותיעל גבאי/_catalogs/masterpage/CityHomePage.aspx
importance_of_habad.aspx
  
חשיבות הרשת26/06/2013 13:28ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
instruction.aspx
  
הוראות לרשת26/06/2013 13:29ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
jornal.aspx
  
היום יומן החסידי14/08/2013 12:36ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
kislev.aspx
  
יט כסלו19/11/2013 20:12ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
learning_edu.aspx
הוצא אל: אגף פעילותlearning_edu.aspx
הוצא אל: אגף פעילות
  
הכשרה ולימודים23/07/2013 10:47ללא מידע נוכחותאגף פעילותללא מידע נוכחותאגף פעילותללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
meyztarim.aspx
  
בין המיצרים11/06/2013 13:16ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
mosad.aspx
  
השתלמויות מוסדיות09/06/2013 13:15ללא מידע נוכחותלאון חיונידי
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
nisan.aspx
  
יא ניסן11/06/2013 13:29ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
norot.aspx
  
פריסה שנתית ורב שנתית28/08/2013 14:56ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
ofeck.aspx
הוצא אל: אגף פעילותofeck.aspx
הוצא אל: אגף פעילות
  
השתלמויות אופק09/06/2013 13:10ללא מידע נוכחותלאון חיונידיללא מידע נוכחותאגף פעילותללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
omer.aspx
  
ספירת העומר11/06/2013 13:16ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
Passover.aspx
  
חופשת פסח09/06/2013 13:26ללא מידע נוכחותלאון חיונידי
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
pesah.aspx
  
פסח11/06/2013 13:16ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
road_hinuh.aspx
הוצא אל: לאון חיונידיroad_hinuh.aspx
הוצא אל: לאון חיונידי
  
דרכי החינוך 09/06/2013 12:30ללא מידע נוכחותלאון חיונידיללא מידע נוכחותלאון חיונידיללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
RoshHashana.aspx
  
חודש אלול05/08/2013 14:59ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
shvat.aspx
  
י-יא שבט09/01/2014 12:44ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
sucot.aspx
  
חופשת סוכות03/09/2013 11:59ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
sukot.aspx
  
סוכות-שמחת תורה11/06/2013 13:16ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
summer.aspx
  
חופשת קיץ05/08/2013 15:05ללא מידע נוכחותאגף פעילות
ללא מידע נוכחותלאון חיונידידף Web Part ריק
tamuz.aspx
הוצא אל: אגף פעילותtamuz.aspx
הוצא אל: אגף פעילות
  
ג תמוז11/06/2013 13:29ללא מידע נוכחותיעל גבאיללא מידע נוכחותאגף פעילותללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
tamuz2.aspx
  
יב-יג תמוז11/06/2013 13:29ללא מידע נוכחותיעל גבאי
ללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
tevet.aspx
הוצא אל: אגף פעילותtevet.aspx
הוצא אל: אגף פעילות
  
כד טבת22/12/2013 08:46ללא מידע נוכחותאגף פעילותללא מידע נוכחותאגף פעילותללא מידע נוכחותיעל גבאידף Web Part ריק
1 - 30הבא