דף הבית
נווט למעלה
כניסה
כתובת: ת.ד. 19 כפר חב"ד
טלפון : 03-5477005
פקס : 1533-5477005
שעות קבלה:
            
    
        
​ ​​​​​​​​​​​​​​​​

 

  
דף ציור לתלמידים - מעמד תקיעת שופר
נשמתא דאורייתא ראש השנה - תשעג
דך לימוד לראש השנה - תלמוד תורה חולון
מכתב לפתיחת שנה לצוות המחנכות מאת הרב גלוכובסקי
דף לימוד 'ונתנה תוקף' - מתאים לערב אבות ובנים - ת"ת חולון
    

 

 

 


​​​​​​​
שמור.jpg
המלך בשדה

לאסוף ילדים קטנים . . ולהסבירם המשל המובא בלקוטי תורה . . ולהסבירם גם הטעם על זה שהמלך נמצא בשדה דווקא – אף שמקומו של המלך הוא בהיכל מלכותו – שזהו מפני שהמלך רוצה להיות יחד עם בניו, והיות וחלק מבניו הם בדרגה כזו שנמצאים בשדה, ואינם ראויים עדיין להכנס לעיר ועל-אחת-כמה-וכמה לא להיכל מלכותו, לכן המלך יוצא לשדה להיות יחד איתם.​חשבון נפש לתלמידים
ובימי חודש אלול אלה בפרט, החודש שמרגלא בפומי' דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקראו בשם "חודש החשבון", חשבון השנה ההולכת וחולפת, וההחלטות טובות על להבא, הנה בטחוני חזק, כי תעשו חשבון צדק ממה שראוי לשנותו לטוב ולתקנו בעניני הנהגה וסדר בעבר, בכדי אשר מכאן ולהבא יהי' לימודכם והנהגתכם על הצד היותר טוב, לטוב לכם בגשמיות וברוחניות.​