דפים - אודות התכנית
כניסה
 
candles_banner.jpg
אודות
candles_icon.jpgמשמעות השם

"נרות להאיר" הוא מושג שגור בשפה החסידית, אשר מאפיין את מהות מטרת היהודי בעולם הזה – להשפיע.
לשם כך ניתנו הכישרונות, היכולות, הכוחות וכל המשאבים האישיים – הרוחניים והגשמיים הקיימים אצל כל יהודי.
משמעותו שאולה מנרות המנורה של המקדש שתפקידם היה להאיר את העולם כולו. בדורנו הרבי נשיא דורנו קורא לכל אחד ואחד להיות בהתנהגותו בבחינת "נרות להאיר"; שאור הנר לא ישאר בתוכו; אלא הוא יפיץ אור לסביבה. אצל ילדים-ות בא הדבר לידי ביטוי בכך שיש להוות דוגמא אישית בהתנהגות ובכך להאיר את הסביבה.

candles_icon.jpgמטרת התכנית

התכנית החברתית "נרות להאיר" המועברת במסגרת השיעורים החברתיים בבתי ספר ותלמודי תורה חב"ד בארה"ק, חותרת ליצור דמות בוגר שיש לו את הידע, הרצון והיכולת לחיות חיי תורה ומצות כפי שהם מוארים באור תורת החסידות, ובכך יוכל למלא את התפקיד של "נרות להאיר" כראוי. הלימודים הפורמאליים אמנם תורמים לבניית דמות הבוגר אך באופן עקיף ורק לעיתים בצורה ישירה, כיוון שרובם מכוונים במוצהר להשגת הספקים. התכנים הופכים במקרים רבים לחלק מחומר שעליו יש לעבור עבור התעודה. רבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים המעשיים בין התיאוריה למעשה והם זקוקים להכוונה ברורה. החיבור לתכנים ובניית האישיות באופן ישיר, הוא המארג של התכנית החברתית הבית-ספרית; שיעורי החינוך יכולים להוות חוליה מקשרת בין ההפנמה המעשית של התכנים הפורמאליים-הלימודיים ובין התכנים הבלתי פורמאליים המתבטאים בפעילויות הבית-ספריות.

candles_icon.jpgיעדי התכנית
1. לבחון ערכים מרכזיים ולהעניק לתלמיד הבנה מעמיקה במהות שלהם ומוטיבציה ליישם אותם.
2. להציע דרכים מעשיות שיביאו את הערכים לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית.
3. ליצור מימד של חוויה שיסייע להטמיע את הערכים המבוקשים.
4. לפתח כישורי חיים בהתאם לצרכים בגילאים השונים ובהלימה לרוח היהדות והחסידות.
candles_icon.jpgיעדים משתלבים

1. יישומים חסידיים ישולבו כחוויה במערך השיעורים ובמטלות הנלוות אליהם. (ניגון/ התוועדות/ סיפורים).
2. יעדים חברתיים ישולבו במערך של הנושאים כנושאים בפני עצמם ואף כדרכי פעולה המשתלבים בנושאים אחרים. לדוגמא: נייחד שיעור על השונות, ונשתף תלמידים בפעילויות תוך הצפת ערך השונות והתרומה של כל אחד לתוצר.
דוגמא נוספת: ניישם את העקרונות של כבוד הדדי במהלך דיונים, רפלקציה על יישום העקרונות החברתיים.

candles_icon.jpgצוות התוכנית

עריכה ראשית: גב' אורה קפלון

סילבוס ורציונאל: גב' אורה קפלון, גב' דבירה גרוזמן, גב' חנה פלדמן.

כותבות: גב' דבירה גרוזמן, גב' אלומה שמלי, גב' רחלי הבר, גב' מירי לוין, גב' קרן קפלן, גב' אביטל לנג, גב' חיה וולס, גב' עטל בוחניק.

ייעוץ דידקטי וסדנאות לחדרי מורים: גב' חנה פלדמן
.