נרות להאיר
כניסה
כתובת: ת.ד. 19 כפר חב"ד
טלפון : 03-5477005
פקס : 1533-5477005
שעות קבלה:
11

לארכיון המלא >>


נרות להאיר  
אתר מידע  
24/10/2013
כ' בחשוון
התכנית החברתית "נרות להאיר" המועברת במסגרת השיעורים החברתיים בבתי ספר ותלמודי תורה חב"ד בארה"ק, חותרת ליצור דמות בוגר שיש לו את הידע, הרצון והיכולת לחיות חיי תורה ומצות כפי שהם מוארים באור תורת החסידות, ובכך יוכל למלא את התפקיד של "נרות להאיר" כראוי.
הלימודים הפורמאליים אמנם תורמים לבניית דמות הבוגר אך באופן עקיף ורק לעיתים בצורה ישירה, כיוון שרובם מכוונים במוצהר להשגת הספקים.
התכנים הופכים במקרים רבים לחלק מחומר שעליו יש לעבור עבור התעודה.
רבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים המעשיים בין התיאוריה למעשה והם זקוקים להכוונה ברורה.
החיבור לתכנים ובניית האישיות באופן ישיר, הוא המארג של התכנית החברתית הבית-ספרית; שיעורי החינוך יכולים להוות חוליה מקשרת בין ההפנמה המעשית של התכנים הפורמאליים-הלימודיים ובין התכנים הבלתי פורמאליים המתבטאים בפעילויות הבית-ספריות.