מאגרי-מבחנים
כניסה
שונה לאחרונה ב- 22/12/2013 18:17 על-ידי אגף פעילות
מאג​רי מבחנים

סוג מסמך: מבחן בתניא על פרקים ו-ז
קהל ייעד: מורות בלבד
יוצרים: גב' פרלה סגל

סוג מסמך: מבחן בשער היחוד והאמונה פרקים א-ב
קהל ייעד: מורות בלבד
יוצרים: גב' פרלה סגל

סוג מסמך: מבנה הבחינה לפרק א'
קהל ייעד: מורות בלבד