דפים - פרקי תניא: דפי סיכום
כניסה
 

פרקי תניא:
דפי סיכום

דפי סיכום - מהות הרשע - פרק יא.pdfדפי סיכום - מהות הרשע - פרק יא

סוג החומר: דף סיכום על מהות הרשע בפרק י"א בליקוטי אמרים
יוצרים: הגב' פרלה סגל
קהל ייעד: תלמידות