דפים - מאגרי מבחנים
כניסה

מאג​רי מבחנים:


מחוון לבגרות תניא תשעד- מלא.docxמחוון לבגרות תניא תשעד- מלא.docx


מחוון לבגרות תניא תשעד- חלק ראשון.docxמחוון לבגרות תניא תשעד- חלק ראשון.docx


מתכונת בתניא 1 שאלות כלליות.pdfמתכונת בתניא 1 שאלות כלליות.pdf

סוג מסמך: מתכונת בתניא מס' 1

קהל ייעד: מורות בלבד

מבחן בתניא פרקים ו-ז.pdfמבחן בתניא פרקים ו-ז 

סוג מסמך: מבחן בתניא על פרקים ו-ז
קהל ייעד: מורות בלבד


סוג מסמך:
מבחן בשער היחוד והאמונה פרקים א-ב
קהל ייעד: מורות בלבד
יוצרים: גב' פרלה סגל

סוג מסמך: מבנה הבחינה לפרק א'
קהל ייעד: מורות בלבד

 

מבחן בתניא פרקים ז-ח.pdfמבחן בתניא פרקים ז-ח.pdf
סוג מסמך: מבנה בתניא - פרקים ז-ח
קהל ייעד: מורות בלבד