דפים - מבנה הבחינה
כניסה
 

מבנה הבחינה

הבחינה תכלול שלושה חלקים:

1. שאלת נושא- 30 נק'
בחלק זה יהיו שתי שאלות נושא על פרקי הליבה ומתוכן יש לענות על אחת. כל שאלה תהיה מורכבת משלושה- ארבעה סעיפים המקיפים: ידע, הבנת המקורות, השוואה ויישום.

2. שאלות ידע – 50 נק'
שאלות מקיפות וממוקדות על תכני היחידה: פרקי התניא ופרקי ההלכה.
בחלק זה יהיו שבע שאלות ומתוכן יש לענות על חמש.
כל שאלה תכלול שני סעיפים.

3. שאלת מושגים- 20 נק'
שישה מושגים והלכות אותם יש לבאר בקצרה.
בחלק זה יהיו שישה מושגים מתוכם יש לבאר ארבעה.
את המושג יש לבאר עפ"י ההגדרה, הקשרה ומשמעותה ההלכתית והפנימית.

משך זמן הבחינה:
  ● משך המבחן: שעתיים
  ● חומר עזר מותר בשימוש: אין 
  ● הוראות מיוחדות: אין