דפים - פרקי הלכה: דפי סיכום
כניסה

פרקי הלכה:
דפי סיכום

סוג החומר: אגרת התשובה פרק א' - נקודות מרכזיות 
מגישה: הגב' פרלה סגל 
קהל יעד: מורות בלבד 
 
דפי סיכום - אגרת התשובה - פרק ז.pdfדפי סיכום - אגרת התשובה - פרק ז
סוג החומר: אגרת התשובה פרק ז' - סיכום על השפעת החטא ותוצאותיו
מגישות: הגב' ד. איברט, הגב' פ. סגל
קהל יעד: מורות בלבד

נקודות ציון מרכזיות-פרק א-שער היחוד והאמונה.pdfנקודות ציון מרכזיות-פרק א-שער היחוד והאמונה
סוג החומר: נקודות ציון מרכזיות לפרק א' בשער היחוד והאמונה
מגישה: הגב' פרלה סגל
קהל יעד: מורות בלבד
 
רצף שאלות-פרק א-שער היחוד והאמונה.pdfרצף שאלות-פרק א-שער היחוד והאמונה
סוג החומר: לימוד על פי רצף שאלות, של פרק א' בשער היחוד והאמונה
מגישה: הגב' פרלה סגל
קהל יעד: מורות בלבד

נקודות ציון מרכזיות-פרק ב'-שער היחוד והאמונה.pdfנקודות ציון מרכזיות-פרק ב'-שער היחוד והאמונה
סוג החומר: נקודות ציון מרכזיות לפרק ב' בשער היחוד והאמונה
מגישה: הגב' פרלה סגל
קהל יעד: מורות בלבד

דפי סיכום - אגרת הקודש - פרקים ב-כא.pdfדפי סיכום - אגרת הקודש - פרקים ב-כא.pdf
סוג החומר: דפי סיכום באגרת הקודש
מגישה: הגב' דבורה היברט
קהל יעד: מורות בלבד