דפים - מסמך הלימה לשנת תשע"ד
כניסה

מסמך הלימה
ע"פ דרישות משה"ח לשנת תשע"ד

לקראת שנת תשע"ד, הפרקים להיבחנות הם:

א. פרקי תניא-
פרקים א'- י"ז- "הדרך הארוכה"- עבודת ה' מתוך יגיעה והתבוננות והישגיה אצל צדיק, בינוני ורשע.

ב. פרקי הלכה- 
      פרק כ"ו - חובת השמחה בעבודת ה'
    ●  פרק ל"ב - מצוות אהבת ישראל
    ●  פרק ל"ז - גאולה
    ●  פרקים א' – ב' חובת הייחוד והאמונה
    ●  פרקים א', ז' - אגרת התשובה
    ●  אגרת הקודש ב' – איסור נקימה ונטירה 
    ●  איגרת הקודש כ"א – הלכות צדקה