דפים - פרק יא
כניסה

פרק י"א
הרשע לסוגיו

1. "זה לעומת זה"- צדיק ורע לו מול רשע וטוב לו – השווה והשונה במלחמת הנפשות.
2. הגדרת הרשע וטוב לו ומאפייניו בדרגה הגבוהה ובדרגה הנמוכה: סוג העבירות, כמות העבירות תדירות העבירות וסוג התשובה עליהן.
3. מהות דרגת הרשע עפ"י שם המושאל ועפ"י שם העצם- המסקנה המתבקשת מההבחנה בין דרגות הרשע וטוב לו.
4. רשע וטוב לו ורשע ורע לו- עפ"י פשט ועפ"י תפיסה תניאתית.
5. מאפייני הרשע ורע לו:

  ●  הדמיון בין הרשע וטוב לו בדרגה הנמוכה לרשע ורע לו. 
  ●  השוני בין הרשע וטוב לו בדרגה הנמוכה לרשע ורע לו בכך שאין הרהורי תשובה כלל היוצרת מהות אחרת של דרגת רשע. 
  ●  הטוב שבו - "עומד בבחינת מקיף עליו..." וההשלכה ההלכתית לכך- הצטרפות למניין.
6. מושגים נלווים לפרק: 
    א. חומרת העבירות - קלות וחמורות- עפ"י גדרי ההלכה במחשבה, דיבור ומעשה: 
       ●  במעשה - עפ"י חומרת העונש. 
       ●  בדיבור - עבירות קלות כגון אבק לשון הרע ואבק ליצנות, עבירות חמורות- לשון הרע וליצנות. 
       ●  במחשבה - 
               - הרהורי עבירה רצוניים קשים מעבירה.
               - "וגם אם אינו מהרהר..."- לשם עשייה.
               - "מפנה ליבו לבטלה" – ביטול תורה.
    ב.  סוגי התשובה: 
       ●  תשובה הראויה- עפ"י חילוקי כפרה [השייכת לרשע וטוב לו בדרגה הגבוהה].
       ●  הרהורי תשובה- "רשעים מלאי חרטות" [השייכת לדרגת רשע וטוב לו בדרגה הנמוכה].